Categories
Blog

Jocs cooperatius per a nens

Els jocs cooperatius per a nens són una eina lúdica fonamental pel desenvolupament de diferents valors i habilitats socials dels nens. A aquest tipus de joc es resta importància a la competició i prima la col·laboració entre els participants per tal d’aconseguir un objectiu comú. Es tracta, per tant, de superar un desafiament, no a la resta de companys, prioritzant la diversió en equip i la participació de tots els petits a l’activitat.

A aquest article et proposem un llistat de jocs cooperatius infantils i t’expliquem tots els avantatges que té posar-los en pràctica tant a la classe com en família.

Exemples de jocs cooperatius per a nens

Que no caigui el globus!

L’objectiu del joc és aconseguir que tots els participants es passin un globus sense que toqui el terra. Per a delimitar el temps de joc es pot utilitzar una cançó que es cantarà mentre es desenvolupa l’activitat. El joc serveix per estimular els reflexes i la coordinació ull-mà.

La tempesta

Com sona una tempesta? A aquest joc, una persona guia a tots els nens per recrear el so d’una gran tempesta. Comença demanant als nens que imitin els seus gestos: primer, colpejaran la palma de la seva mà amb un sol dit, després amb dos i tres dits, augmentant la velocitat dels cops. Per últim, picaran de mans i faran cops a terra amb els peus per fer molt de soroll tots junts. Aquest joc ajuda a desenvolupar el sentit del ritme i la musicalitat.

El cuc

Els participants seuen en fila. El primer nen de la fila intenta passar la pilota al company de darrera per sobre del cap i sense girar-se, intentant que no caigui. Quan la pilota arriba a l’últim de la fila, el nen s’aixeca i es col·loca el primer per tal de tornar a començar el joc. Aquesta activitat entrena la psicomotricitat.

Pinta amb el globus

Necessitaràs un paper gran, globus petits i pintura de colors. Els nens agafaran un globus i el mullaran amb pintura, com si fos un pinzell, per fer un mural colorit entre tots. El joc estimula la creativitat i la sensorialitat tàctil.

Passa la pilota

És un dels jocs cooperatius amb pilota més senzills. S’entreguen diverses pilotes depenent del número de participants. Els nens han de botar la pilota i passar-la al primer company que trobin sense deixar de botar-la. Aquesta activitat fomenta la comunicació i la coordinació ull-mà.

La cadena

El nen comença la cadena agafant la mà d’un company. Junts aniran corrents per a atrapar a la resta de nens creant una gran cadena. L’últim a unir-se a la cadena serà l’encarregat de pillar al següent nen. El joc acaba quan tots els nens formin part de la cadena. En aquest cas, l’activitat fomenta la cooperació i la coordinació.

Estàtues

Una persona dirigeix el joc. Tots els participants començaran a córrer quan s’iniciï l’activitat. Quan el director del joc cridi “Estàtues!”, tothom es quedarà quiet fins que el director digui “a córrer!”. A cada ronda s’anirà canviant el nen que dirigeix l’activitat. El joc entrena l’equilibri i la velocitat de reacció.

Memory pilota

Tots els nens es col·loquen en cercle excepte un, que se situa al centre del cercle amb una pilota. El nen del centre llança la pilota i diu un color en veu alta. El nen que reculli la pilota dirà el color del seu company i un de nou mentre llança novament la pilota. El següent nen haurà de dir els dos colors i afegir-ne un altre, i així successivament. Aquest joc serveix per entrenar la memòria i la coordinació.

El pigall

Es crea un circuit pintant al terra i es col·loquen petits obstacles com cèrcols o pilotes. Els petits es posen en parella. Un dels integrants de la parella tanca els ulls i l’altre l’ha de guiar pel circuit amb l’objectiu de que el completi sense entrebancar-se amb cap obstacle. Després, els participants canvien de rol. El joc treballa la confiança entre companys i l’empatia.

El semàfor

Una persona guia el joc i té tres cartolines: una verda, una groga i una vermella. Quan treu la cartolina verda, tots els participants han de fer soroll amb la veu, picant de mans o amb els peus a terra. Quan el guia treu la cartolina groga, tothom ha de parlar xiuxiuejant. Per últim, quan es mostra la cartolina vermella tothom ha de guardar silenci. Aquesta activitat permet treballat l’autocontrol i la relaxació.

Beneficis dels jocs cooperatius

Els jocs de cooperació ofereixen molts avantatges pel desenvolupament infantil. T’expliquem els més destacats:

 • Fomenten la cooperació i el treball en equipo per resoldre problemes.
 • Milloren la convivència i ajuden a crear dinàmiques socials positives als grups.
 • Ajuden a desenvolupar l’empatia i el respecte envers els companys.
 • Són inclusius i respecten els diferents ritmes de desenvolupament dels membres d’un grup.
 • Ajuden a crear vincles afectius segurs, en família.
 • Els jocs cooperatius són fonamentals per a l’educació física. Estimulen el desenvolupament de les habilitats motrius fines i grosses.
 • Redueixen la violència i ajuden a resoldre problemes de forma assertiva i pacífica.
 • Serveixen per a entrenar l’escolta activa i per a valorar les idees de la resta de companys.
 • Ensenyen que la col·laboració és una eina perfecte per a trobar solucions creatives.
 • Són activitats divertides que desinhibeixen i predisposen a gaudir de l’activitat física.
 • Afavoreixen la confiança entre els companys, el que ajuda a resoldre conflictes i a expressar sentiments.

Consells a l’hora de proposar jocs cooperatius per a nens

Per a que els jocs cooperatius per a nens acompleixin amb els seus objectius, és important tenir en compte les següents consideracions:

 • Les activitats han de ser adequades a l’edat dels participants. Si el grup és heterogeni, l’ideal és proposar activitats que siguin senzilles però divertides per a tothom. En aquest sentit, són perfectes els jocs cooperatius amb pilota.
 • Cal explicar bé les normes de cada joc per tal que tots els participants entenguin bé la dinàmica de l’activitat.
 • Comença l’activitat de manera senzilla i afegeix complexitat un cop els nens hagin assimilat les regles del joc.
 • Inventa històries divertides per introduir al joc i fer que sigui més imaginatiu. Per exemple, si jugueu a que el globus no caigui, pots dir que el terra és un pantà ple de cocodrils.
 • Tingues en compte que l’objectiu principal del joc és la diversió. És cert que jugant s’apren, però no s’ha de perdre de vista que la principal finalitat dels jocs de cooperació és passar una bona estona junts.